Prednosti poslovanja z nami

Naši izkušenih svetovalci izvajajo davčno svetovanje pri konsolidaciji politike transfernih cen na ravni skupine, ki ustreza vašim poslovnim ciljem in strategijam. Z analizo primerljivosti na podlagi baze Amadeus vam zagotovimo učinkovito določitev neodvisnih tržnih cen za vaše blago in storitve. S pomočjo določanja primerne transferne cene lahko optimiziramo vaš dobiček, saj transferne cene določajo višino prihodkov in odhodkov v Sloveniji in drugih za vas pomembnih državah.

Svetovalci
nudijo tudi podporo pri pripravi dokumentacije za potrebe transfernih cen, ki jo določajo smernice OECD. Naše davčno svetovanje se v celoti prilagodi aktualnim zahtevam davčnih predpisov o transfernih cenah s čimer se izognete morebitnim kaznim.