O Cauteli Pros

Izkušeni davčni svetovalci smo ustanovili družbo Cautela Pros d.o.o. z namenom, da nudimo davčno svetovanje, v kombinaciji z računovodskim, finančnim in pravnim svetovanjem na slovenskem in mednarodnem trgu. Nudimo kakovostne storitve za različna slovenska in mednarodna podjetja, zavarovalnice in banke. Na naši spletni strani Cautela Pros si lahko preberete več o naši družbi.

Davčno svetovanje  družbe Cautela Pros d.o.o. je razvejano na številna področja delovanja pravnih in fizičnih oseb. V okviru davčnih storitev nudimo tudi svetovalne projekte s področja transfernih cen. Svetovalca s področja transfernih cen Igor Gabrijelčič  in Danilo Marinović  sva poglobljeno znanje s področja transfernih cen pridobivala z aktivnim delovanjem na domačih in mednarodnih projektih za različne proizvodne in prodajne družbe, distributerje, storitvene družbe ipd. in rednim mednarodnim izobraževanjem. Na temo transferne cene sva avtorja mnogih avtorskih strokovnih prispevkov, objavljenih v monografijah in strokovnih davčnih revijah. Vodila sva tudi individualne seminarje s področja transfernih cen pri Slovenskem inštitutu za revizijo in CISEF Ekonomske fakultete. Davčni svetovalci so podrobneje predstavljeni na spletni strani cautelapros.

Davčno svetovanje  nenehno izpolnjujemo, kar dokazuje včlanitev v mednarodno mrežo Nexia International. S članstvom smo pridobili dostop do mednarodnih davčnih informacij in kontaktov z davčnimi svetovalci iz 520 pisarn v več kot 100 državah sveta. Pri mednarodnih projektih s področja transfernih cen se tako lahko posvetujemo z lokalnimi davčnimi strokovnjaki, se udeležujemo mednarodnih izobraževanj in izmenjujemo mnenja s priznanimi tujimi strokovnjaki na temo transferne cene.